Meditace
Meditace je radost ze své vlastní přítomnosti.

OSHO o meditaci

Meditace znamená být sám se sebou a toto bytí kypí soucitem. Dělejte mé meditace, ale bez přemýšlení. Nevynucujte je, spíš je nechte dít. Plujte v nich, zapomeňte se v nich, nechte se pohltit, ale bez přemýšlení. Nemanipulujte, protože když manipulujete, jste rozděleni, rozdvojíte se na manipulátora a manipulovaného. Jakmile se rozdvojíte, okamžitě vznikají nebe a peklo. Mezi vámi a pravdou je veliká vzdálenost. Nemanipulujte. Nechte věci tak jak jsou.

Meditace vám poskytne nejhlubší vhled, protože je to ta nejneužitečnější věc na světě. Prostě nic neděláte, jen jdete do ticha. Je to lepší než spánek, protože ve spánku jste bez vědomí, cokoli se děje, děje se nevědomě. Můžete se ocitnout v ráji, ale nebudete o tom vědět. V meditaci jdete vědomě, takže si uvědomujete: jak přejít z užitečného světa mimo do neužitečného světa uvnitř. A když jednou znáte cestu, můžete kdykoli jít dovnitř.

Meditace není nic jiného, než návrat domů, jen krátký odpočinek uvnitř. Není to zpěv mantry, není to ani modlitba; je to jen návrat domů a krátký odpočinek. Meditace neznamená jít někam, znamená být tam, kde právě jste; není žádné jiné "kde" - prostě buďte tam, kde právě jste, zaujímejte jen to místo, kde jste...

O lidech, kteří meditují, si druzí myslí, že před něčím unikají. To je naprostý nesmysl. Právě jen člověk, který medituje, před ničím neuniká - všichni ostatní unikají. Meditace znamená zbavit se přání, zbavit se myšlenek, zbavit se mysli. Meditace znamená v jediném okamžiku, v přítomnosti se uvolnit. Meditace je jediná věc na světě, která neuniká, i když si lidé myslí pravý opak. Lidé, kteří odsuzují meditaci, ji vždy odsuzují pod záminkou, že je to únik, únik ze života. Tvrdí nesmysly; nevědí o čem mluví. Meditace není únik ze života, ale únik do života. Mysl je únik ze života, přání je únik ze života.

Meditace je klíč, jímž otevíráme bránu tajemství existence.

Meditace je lék, jedinečný lék. Zapomeňte na své problémy a začněte meditovat.