Centrum H A R M O N I E
Naše skutečná moc je ukryta v našem celostním zdraví, které sebou nese nekonečný zdroj hojnosti a láskyplnosti. Bohatý a šťastný je ten, který si je toho plně vědom a žije tak.

Nově otevřené Centrum HARMONIE v Havlíčkově Brodě vám otevírá prostor pro objevování sebe sama, pro práci s tělem i duší, vnějším i vnitřním světem, pro znovunastolení harmonie našeho ženského a mužského principu v nás, pro znovunalezení naší skutečné moci, našich talentů a schopností tvořit.

  DOVOLTE SAMI SOBĚ BÝT ZDRAVÍ, BOHATÍ A ŠŤASTNÍ

Dovolte sami sobě odpočívat a relaxovat třeba při masáži nebo meditaci. Přijďte uvolnit stres, napětí a načerpat novou energii, třeba při tanci, cvičení či aktivní meditaci. A nebo jen tak sdílet radosti i starosti vaší životní cesty, vašeho životního příběhu. Inspirujte ostatní a nechejte se inspirovat také jimi. Můžete si vybrat z programu a navštívit některý z aktuálně nabízených seminářů, kurzů či workshopů. 

Mohendžodáro je starodávné cvičení pro ženy, které má zkrášlující, omlazující a zdravotní účinky. Jde o ucelený systém tantrických cvičení, který pochází z nejstarších zdrojů indické kultury. Ženy mohou mít ze cvičení Mohendžodáro mnohostranný užitek hned na několika úrovních: zdravotní, tělesné, energetické, vztahové, duševní a duchovní.

Akreditováno MŠMT dle zakladatelů: MUDr. Monika Sičová, Ing. Igor Samotný, Tantra-jóga Mohendžodáro  www.mohendzodaro.eu, www.mohendzodaro.cz 

Ženské harmonizační masáže Mohendžodáro pomáhají ženě ve znovunalezení její ženské moci, probuzení její vnitřní síly a rozzáření její krásy. Velmi účinně podporují ženu v jejím celostním zdraví. Pracují s ženou celostně, jsou velmi jemné a skrze prožitek v ní probouzejí pocit ženského štěstí.

Ing. Igor Samotný, Michaela Samotná   www.masazemohendzodaro.cz 

Sny má každý z nás a zdají se nám každou noc. Říkají nám pravdu o nás samých a vždy respektují naši svobodnou volbu, naše přání a potřeby. Sotva k nám bude někdo více upřímný než naše duše, která se snaží s námi prostřednictvím našich snů navázat spojení a komunikovat. Ale co nám chce sdělit? Rozpoznáte poselství svých snů? Chtěli byste se naučit pracovat se svými sny? Nebo jen zjistit, co vám konkrétní sen sděluje? Potom přijďte na seminář.

Systemické a rodinné konstelace jsou dnes oblíbeným "nástrojem", jak se podívat na to, kde leží příčina našich problémů ať už vztahových, zdravotních, pracovních či třeba finančních a jak získat důležitý návod k jejich řešení. S pomocí konstelací se můžeme podívat na své skryté programy a přesvědčení, které nás brzdí či oslabují a vedou náš život jiným směrem než bychom si sami přáli.