Centrum H A R M O N I E
Naše skutečná moc je ukryta v našem celostním zdraví, které sebou nese nekonečný zdroj hojnosti a láskyplnosti. Bohatý a šťastný je ten, který si je toho plně vědom a žije tak.

Nově otevřené Centrum HARMONIE v Havlíčkově Brodě vám otevírá prostor pro objevování sebe sama, pro práci s tělem i duší, vnějším i vnitřním světem, pro znovunastolení harmonie našeho ženského a mužského principu v nás, pro znovunalezení naší skutečné moci, našich talentů a schopností tvořit.

  DOVOLTE SAMI SOBĚ BÝT ZDRAVÍ, BOHATÍ A ŠŤASTNÍ

Dovolte sami sobě odpočívat a relaxovat třeba při masáži nebo meditaci. Přijďte uvolnit stres, napětí a načerpat novou energii, třeba při tanci, cvičení či aktivní meditaci. A nebo jen tak sdílet radosti i starosti vaší životní cesty, vašeho životního příběhu. Můžete si vybrat z programu a navštívit některý z aktuálně nabízených seminářů, kurzů či workshopů. 

Mohendžodáro je starodávné cvičení pro ženy, které má zkrášlující, omlazující a zdravotní účinky. Jde o ucelený systém tantrických cvičení, který pochází z nejstarších zdrojů indické kultury. Ženy mohou mít ze cvičení Mohendžodáro mnohostranný užitek hned na několika úrovních: zdravotní, tělesné, energetické, vztahové, duševní a duchovní.

Akreditováno MŠMT dle zakladatelů: MUDr. Monika Sičová, Ing. Igor Samotný, Tantra-jóga Mohendžodáro  www.mohendzodaro.eu, www.mohendzodaro.cz 

Ženské harmonizační masáže Mohendžodáro pomáhají ženě ve znovunalezení její ženské moci, probuzení její vnitřní síly a rozzáření její krásy. Velmi účinně podporují ženu v jejím celostním zdraví. Pracují s ženou celostně, jsou velmi jemné a skrze prožitek v ní probouzejí pocit ženského štěstí.

Ing. Igor Samotný, Michaela Samotná   www.masazemohendzodaro.cz 

Sny má každý z nás a zdají se nám každou noc. Říkají nám pravdu o nás samých a vždy respektují naši svobodnou volbu, naše přání a potřeby. Sotva k nám bude někdo více upřímný než naše duše, která se snaží s námi prostřednictvím našich snů navázat spojení a komunikovat. Ale co nám chce sdělit? Rozpoznáte poselství svých snů? Chtěli byste se naučit pracovat se svými sny? Nebo jen zjistit, co vám konkrétní sen sděluje? Potom přijďte na seminář "Práce se sny".

Systemické a rodinné konstelace jsou dnes oblíbeným "nástrojem", jak se podívat na to, kde leží příčina našich problémů ať už vztahových, zdravotních, pracovních či třeba finančních a jak získat důležitý návod k jejich řešení. S pomocí konstelací se můžeme podívat na své skryté programy a přesvědčení, které nás brzdí či oslabují a vedou náš život jiným směrem než bychom si sami přáli.